عوامل ایجاد کم شنوایی بعد از تولد

کودک کم شنوای ۱۸_۲۴ ماهه

راهنمای عملکرد والدین دارای کودک کم شنوای ۱۸_۲۴ ماهه : کودک کم شنوای ۱۸_۲۴ ماهه ۱_رفتارهاي كودكتان را مشاهده و تفسير كنيد. در مورد فعاليتهايي كه كودكتان انجام مي‌دهد، با وي صحبت كنيد. ۲_ وقتي كودكتان در حال صحبت با شماست، بیشتر بخوانید