گفتار و زبان کودك کم شنوا

گفتار و زبان کودك کم شنوا

اصول کلی در درمان گفتار و زبان کودك کم شنوا: گفتار و زبان کودك کم شنوا -۱ بررسی روزانه سمعک -۲ صحبت کردن عادي با کودك و بدون اغراق در حرکات لب و دهان و یا استفاده از اشاره -۳ صحبت بیشتر بخوانید

عوامل ایجاد کم شنوایی بعد از تولد

کودک کم شنوای ۱۸_۲۴ ماهه

راهنمای عملکرد والدین دارای کودک کم شنوای ۱۸_۲۴ ماهه : کودک کم شنوای ۱۸_۲۴ ماهه ۱_رفتارهاي كودكتان را مشاهده و تفسير كنيد. در مورد فعاليتهايي كه كودكتان انجام مي‌دهد، با وي صحبت كنيد. ۲_ وقتي كودكتان در حال صحبت با شماست، بیشتر بخوانید

آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا

آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا

آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا ۱٫هرگاه نگاه شما با نگاه کودک برخورد پیدا کرد با او صحبت کنید . 🔺نباید کودک را با لمس کردن- کشیدن یا حرکات بدنی وادار به برقراری بیشتر بخوانید

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا   👈استفاده از سمعك در تمام ساعات بيداري كودك 👈صحبت كردن در نزديكي ميكروفون سمعك 👈آرام و ساكت نگه داشتن محيط آموزش كودك 👈استفاده از بیشتر بخوانید