اطلاعیه ثبت نام در سمپوزیوم اتیسم

تقویت گفتار خودانگیخته

تقویت گفتار خودانگیخته : تقویت گفتار خودانگیخته یک قانون کلی برای تقویت گفتار خود انگیخته این است که کودکتان را در هر موقعیت کلامی که قرار دارد ٬ یک گام به جلو ببرید 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷 بعنوان مثال اگر کودک شما در یک بیشتر بخوانید

گفتار و زبان کودک در سن های مختلف

گفتار و زبان کودک در سن های مختلف

✅روند پیشرفت کودک در تمام زمینه هاي (مهارتهای ارتباطی، تعاملی، دانش زبانی، دانش گرامری و مهارتهای گفتاری) از ١ تا ١٦ سالگي : گفتار و زبان کودک در سن های مختلف ✔️در سن نوزادان (۰-۱۲ ماهگی) ارتباطشان شامل: گریه کردن، تماس بیشتر بخوانید