آزمون ارزیابی غیر کلامی آفازی گلوبال
Visual Action Therapy

این رویکرد درمانی غیرکلامی غالبا برای بیماران دچار آفازی گلوبال مورد استفاده قرار می گیرد. این رویکرد ۱۲مرحله سلسله مراتبی دارد و بیمار می آموزد که با استفاده از ژسچرهای دست بتواند آیتم های غایب از نظر را نشان دهد و بتواند با دیگران ارتباط برقرار کند.

نحوه امتیاز دهی به بیمار در هر مرحله
۱:پاسخ سریع و بدون تاخیر
۰/۵:پاسخ با تاخیر یا خود اصلاحی
۰:موارد دیگر
حداقل امتیاز لازم برای رفتن بیمار به مرحله بعد ۴/۵است.

مرحله ۱

+ چند تصوير روي ميز مقابل بیمار قرار دهید.
+ چند شی را در اختیار بیمار قرار دهید.
+بیمار باید بدون راهنمایی کلامی هر شی را روی تصویر مربوط به آن قرار دهد.

+ امتياز لازم براي رفتن به مرحله بعدي ۴/۵است.

مرحله ۲

+اشيا را به صورت تصادفي روي ميز و مقابل بیمار بچینید.
+ تصاوير اشيا را به بیمار بدهید.
+بیمار باید بدون راهنمایی کلامی هر تصویر را بالای شی مربوط به آن قرار دهد.
+ امتياز لازم براي رفتن به مرحله بعدي ۴/۵ هست.

مرحله ۳

+تصاوير را جمع آوري کنید و اشيا را دوباره مقابل بیمار بچینید.
+درمانگر يك تصوير را به بیمار نشان می دهد.
+از بیمار خواسته می شود که به شي مرتبط با تصویر اشاره کند.
+ امتیاز لازم برای رفتن به مرحله بعد۴/۵است.

مرحله ۴

+ اشيا را جمع آوري کرده و تصاوير را مقابل بیمار بچینید.
+درمانگر يك شي را به بیمار نشان می دهد.
+از بیمار خواسته می‌شود که به تصویر مربوط به شی ای که در دستان درمانگر است اشاره کند.
+ امتياز لازم براي رفتن به مرحله بعدي ۴/۵ است.

مرحله ۵

+یک شی و یک تصویر مقابل بیمار قرار دهید.
+درمانگر به تصویر اشاره می کند، شی را بر می دارد و نحوه استفاده از آن را نشان می دهد.
+هدف از این مرحله آموزش است و امتیازی خاصی ندارد.

مرحله ۶

+درمانگر هر لحظه یک شی را در مقابل بیمار قرار می‌دهد.
+بیمار باید اشیا قرار گرفته روی میز را بردارد و عملکرد آن ها را نشان دهد.
+امتیاز لازم برای رفتن به مرحله بعد۴/۵است.

مرحله۷

+همه اشیا روی میز را مقابل بیمار قرار دهید.
+ یک تصویر را به بیمار نشان می دهیم و منتظر می‌مانیم تا عملکرد شی نشان داده شده در تصویر را اجرا کند.
+ امتیاز لازم برای رفتن به مرحله بعد۴/۵است.

مرحله ۸

+ شی ها را با کمی فاصله از بیمار روی میز قرار دهید.
+درمانگر پس از اشاره به هر شی عملکرد آن را پانتومیم می کند.
+هدف این مرحله آموزش است و امتیاز خاصی ندارد.

مرحله۹

+هر شی را با کمی فاصله از بیمار روی میز قرار دهید.
+درمانگر عملکرد هر شی را پانتومیم می کند.
+بیمار باید به شی ای که درمانگر پانتومیم کرده است ، اشاره کند.
+ امتیاز لازم برای رفتن به مرحله بعد۴/۵است.

مرحله۱۰

+اشیا را به بیمار نشان دهید.
+بیمار باید بدون لمس کردن شی ژسچر درست آن را تولید کند.
+ بعد از اینکه درمانگر شی را بر می دارد بیمار باید به تولید ژسچر شی ای که نشان داده شده بود ادامه دهد.
+ امتیاز لازم برای رفتن به مرحله بعد۴/۵است.

مرحله۱۱

+درمانگر دو شی را روی میز جلوی بیمار قرار می دهد.
+درمانگر باید عملکرد اشیا را پانتومیم کند.
+سپس درمانگر شی ها را زیر جعبه پنهان می کند.
+درمانگر یک از شی ها را از جعبه بر می دارد، و ژسچر شی باقی مانده زیر جعبه را اجرا می کند.
+هدف از این مرحله آموزش است و امتیاز ندارد.

مرحله ۱۲

+درمانگر دو شی را روی میز جلوی بیمار قرار می دهد.
+درمانگر پانتومیم عملکرد اشیا را به بیمار آموزش می دهد.
+درمانگر اشیا را زیر جعبه پنهان می کند.
+پس از۶ثانیه درمانگر یکی از اشیا را از جعبه خارج می کند و بیمار باید ژسچر شی باقی مانده زیر جعبه را اجرا کند.
+ امتیاز لازم برای عبور از این مرحله ۴/۵است.

ارزیابی های آفازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *