افتراق کودکان مبتلا به اسپرگر از اوتیسم

افتراق کودکان مبتلا به اسپرگر از اوتیسم افتراق کودکان مبتلا به اسپرگر از اوتیسم •به نظر می رسد که سن شروع سندرم آسپرگر دیرتر از اوتیسم است یا دست کم دیر تر تشخیص داده می شوند. • کودک مبتلا به اسپرگر بیشتر بخوانید

برای درمان اتیسم چه می توان کرد؟

برای درمان اتیسم چه می توان کرد؟ برای درمان اتیسم چه می توان کرد؟ مطالعات جزئیات مدارک موجود در پس تجویز دارو ، درمانهای رفتاری برای اختلالات طیف اوتیسم ۴ آوریل ۲۰۱۱ — برای کودکان مبتلا به اوتیسم ، امیدهائی را بیشتر بخوانید

اختلالات نافذ رشد

اختلالات نافذ رشد اختلالات نافذ رشد اختلالات نافذ رشد اولین بار در سال ۱۹۸۰ برای شرح گروهی از اختلالات بکار برده شد که با مشخصات اختلال در ایجاد روابط معمول بین فردی و اجتماعی و اختلال درفعالیتهای تصوری imaginative و اشکال بیشتر بخوانید

اتیسم چیست؟

اتیسم چیست؟ اتیسم چیست؟ اتیسم یک ناتوانی مربوط به دوران رشد است که موجب اختلال در مهارت های اجتماعی و ارتباط می شود. اتیسم ممکن است خفیف یا شدید باشد. این عارضه از فردی به فرد دیگر متفاوت است. اتیسم گاهی بیشتر بخوانید