گفتار درمانی چیست

گفتار درمانی چیست؟

گفتار درمانی چیست؟ گفتار درمانی چیست یا آسیب‌شناسی گفتار و زبان رشته‌ای از علوم توانبخشی است که به بررسی ماهیت انواع اختلالات گفتار و زبان و نیز روشهای تشخیص و درمان این اختلالات می‌پردازد. ارزیابی و تشخیص اختلال در بلع و بیشتر بخوانید

چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟

چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟

چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟ چرا تعداد پسران دارای لکنت بیشتر از دختران است؟ تعداد پسرانی که لکنت می‌کنند تقریبا سه برابر دختران است. به هر حال پسران نسبت به دختران زمینۀ مساعدتری برای کسب سایر مشکلات بیشتر بخوانید