آنسفالیت چیست

آنسفالیت چیست

منظور از آنسفالیت چیست و علائم آن چیست؟ آنسفالیت چیست عبارت است از یک بیماری التهابی حاد مغز که به دلیل حمله مستقیم ویروس و یا در اثر افزایش حساسیت ایجاد شده به وسیله یک ویروس و یا یک پروتئین خارجی بیشتر بخوانید