گفتار درمانی

کاردرمانی چیست و چه افرادی به آن احتیاج دارند؟

کاردرمانی چیست و چه افرادی به آن احتیاج دارند؟   کاردرمانی چیست؟ کاردرمانی رشته ای است که رویکردهای درمانی را در سطح های مختلفی مانند ذهن، روان و جسم را در قالبی هدفمند و معنادار ارائه می دهد. به عبارتی کاردرمانی بیشتر بخوانید

درمان انواع لکنت

لکنت زبان و اختلالات گفتاری زمینه ارثی دارد؟

لکنت زبان و اختلالات گفتاری زمینه ارثی دارد؟ بسیاری از اختلالات گفتاری زمینه ارثی دارند اما نمی توان به طور قطع بگوییم اگر فردی لکنت زبان دارد پس در آینده هم فرزند او هم به لکنت زبان خواهد داشت. می توان بیشتر بخوانید

تولید صدای /ت/ و /د/

آسیب شناسی گفتار و زبان

آسیب شناسی گفتار و زبان   در کل می توان گفت گفتار درمانی یکی از زیرشاخه های رشته پزشکی است و به بررسی انواع اختلالات گفتار و زبان و روش های تشخیص آن می پردازد. بر اساس آمار جهانی در مقابل بیشتر بخوانید

تولید صدای /ک/ و /گ/

تولید صدای /ک/ و /گ/

درمان تولید صدای /ک/ و /گ/ در کودکان: تولید صدای /ک/ و /گ/ در این واج ها هر دو خطای شیوه و جایگاه متداول می باشد. برای مثال افراد دارای شکاف کام ترمیم شده، هر دوی این صداها را خلفی تولید بیشتر بخوانید

اختلال تولید و تلفظ

اختلال تولید و تلفظ

اختلال تولید و تلفظ اختلال تولید و تلفظ ✅ تولید چیست؟ تولید در گفتار روندی است که صداها و هجاها و کلمات شکل می گیرند این عمل هنگامی است که زبان، فک، دندانها و لب به هوایی که از تارهای صوتی بیشتر بخوانید