بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون چیست؟ بیماری پارکینسون یکی از بیماری های تخریب دستگاه عصبی مرکزی است.به آهستگی پیشرفت می کند و ۴ ویژگی دارد: ۱- کندی حرکت و کاهش آنها ۲- سفتی عضلانی ۳- لرزش در حالت استراحت ۴- ناپایداری وضعیت قرار گیری بیشتر بخوانید

بیماری پارکینسون چیست؟

بیماری پارکینسون چیست؟

بیماری پارکینسون چیست؟ بیماری پارکینسون چیست؟ شایع ترین بیماری به همراه دیزلرتری هایپوکینتیک تغییر دژنراتیو در ماده سیاه که باعث عدم کارایی ناقلین شیمیایی در هسته های کودیت و پوتامن شده که ترشح دوپامین را تحت تاثیر قرار می دهد. 💡علت بیشتر بخوانید