ترس شبانه کودکان

ترس شبانه کودکان

دلائل ترس شبانه کودکان ترس شبانه کودکان 📝 علل متفاوتي می‌تواند منجر به ترس شبانه در كودكان شود. با این حال یکی از عمده‌ترین دلایل، تخیلات ذهنی کودک به‌خصوص در سنین زیر شش سال است.   👽 ممكن است کودک فیلم بیشتر بخوانید

اضطراب جدایی در کودکان چه زمانی غیرطبیعی است؟

اضطراب جدایی در کودکان چه زمانی غیرطبیعی است؟

اضطراب جدایی در کودکان چه زمانی غیرطبیعی است؟ اضطراب جدایی در کودکان چه زمانی غیرطبیعی است؟ ⭕️گاهی اوقات مشاهده می شود کودکی که سن ۳ سال را گذرانده باز هم نمی تواند دوری مادر را تحمل کند. بعضی از مادران گله بیشتر بخوانید