علت بیماری سندروم داون

علت بیماری سندروم داون

سندروم داون یا نشانگان داون چیست؟ علت بیماری سندروم داون شایعترین علت عقب ماندگی ذهنی است، به طوری که میزان بروز آن یک مورد در هر ۷۰۰ تولد است. این میزان در مادران بالای ۴۰ سال به شدت افزایش می یابد بیشتر بخوانید

وضعیت های پزشکی افراد سندرم داون

وضعیت های پزشکی افراد سندرم داون

وضعیت های پزشکی افراد سندرم داون وضعیت های پزشکی افراد سندرم داون 🌸وضعیت های پزشکی ای که افراد سندرم داون با آن مواجه می شوند: ۱- کاهش حس بینایی و شنوایی: افراد سندرم داون در معرض خطر زود هنگام آب مروارید، بیشتر بخوانید