هنگام تشنج کودک چه کنیم؟

هنگام تشنج کودک چه کنیم؟

کارهایی که هنگام تشنج کودک باید انجام دهیم: هنگام تشنج کودک چه کنیم؟ 👈هنگامی که کودک دچار تشنج می‌شود، بهش هیچ وجه استرس نداشته باشید. 👈آرامش خود را حفظ کرده و كنار کودک خود بمانید. 👈کودک را به یک طرف بخوابانید بیشتر بخوانید

تشنج

تشنج

تشنج تشنج مغز از ميليون ها سلول عصبي به نام نورون ساخته شده است. اين سلول ها توسط ايمپالس هاي الكتريكي به يكديگر ارتباط مي يابند. وقتي تعداد زيادي از سلول ها همزمان با هم شارژ الكتريكي بفرستند، موجب فعاليت بيش بیشتر بخوانید

تشنج

کنترل تشنج با جراحي مغز

کنترل تشنج با جراحي مغز تشنج دکتر سيد سهراب هاشمي فشارکي نورولوژيست و عضو تيم جراحي تشنج در حاشيه اين عمل جراحي در بيمارستان پارس، اظهارداشت: يک دهه قبل جراحي درمان بيماران دچار تشنج در کشورمان آغاز شد، در آن زمان بیشتر بخوانید