بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون

بیماری پارکینسون چیست؟ بیماری پارکینسون یکی از بیماری های تخریب دستگاه عصبی مرکزی است.به آهستگی پیشرفت می کند و ۴ ویژگی دارد: ۱- کندی حرکت و کاهش آنها ۲- سفتی عضلانی ۳- لرزش در حالت استراحت ۴- ناپایداری وضعیت قرار گیری بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

گفتار درمانی در بیماران پارکینسون

گفتار درمانی در بیماران پارکینسون اختلالات گفتار و زبانی ایجاد شده در اثر پارکینسون: ۱-اختلال دیزآرتری (گفتار فلجی) ۲-افزایش سرعت گفتار و یا بالا و پایین رفتن آن ۳-کاهش بلندی صدا /یکنواختی تون صدا /تنفس کم عمق و سطحی ۴-کاهش حرکت بیشتر بخوانید

بیماری پارکینسون چیست؟

بیماری پارکینسون چیست؟

بیماری پارکینسون چیست؟ بیماری پارکینسون چیست؟ شایع ترین بیماری به همراه دیزلرتری هایپوکینتیک تغییر دژنراتیو در ماده سیاه که باعث عدم کارایی ناقلین شیمیایی در هسته های کودیت و پوتامن شده که ترشح دوپامین را تحت تاثیر قرار می دهد. 💡علت بیشتر بخوانید