فلج مغزی چیست

فلج مغزی چیست

فلج مغزی چیست و علت آن چیست؟ فلج مغزی چیست واژه ای برای توصیف اختلالات حرکتی متعدد که از آسیب دستگاه عصبی مرکزی در حین زایمان ، قبل از زایمان و یا بلافاصله بعد از زایمان نشات می گیرد. علامت مشخصه بیشتر بخوانید