فلج مغزی چیست

فلج مغزی چیست

فلج مغزی چیست و علت آن چیست؟ فلج مغزی چیست واژه ای برای توصیف اختلالات حرکتی متعدد که از آسیب دستگاه عصبی مرکزی در حین زایمان ، قبل از زایمان و یا بلافاصله بعد از زایمان نشات می گیرد. علامت مشخصه بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

تغذیه کودکان فلج مغزی

تغذیه کودکان فلج مغزی تغذیه کودکان فلج مغزی بدین سبب که کودکان فلج مغزی اغلب در کسب وزن مناسب با سن رشدی خود مشکل روبرو هستند والدین و مراقبین آنها باید با راههایی برای پوشش رژیم غذایی فرزندانشان اشنا باشند.تا جایی بیشتر بخوانید