علایم گفتاری در کودکان دارای آپراکسی

علایم گفتاری در کودکان دارای آپراکسی ⭕️ Speech Production In Children with CAS: علت وجود علائم گفتاری کودکان دارای CASچیست⁉️ تولید گفتار کودکان دارای CAS در کدام مراحل با شکست مواجه میشود⁉️ ۱⃣ muscle selection: کودک ممکن است در انتخاب صحیح بیشتر بخوانید