• 021-28429772
  • فلکه دوم صادقیه، ساختمان شیری واحد ۱۶