آگاهی واجشناختی

ثبت نام کارگاه آموزشی اختلالات یادگیری

انجمن علمی گفتاردرمانی (شعبه البرز) برگزار می کند:  کارگاه آموزشی “اختلالات یادگیری” با ۵ امتیاز بازآموزی مدرس: جناب آقای دکتر فربد مفیدی، سرکار خانم دکتر زهرا امین آبادی زمان: پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶ مکان: کرج، دولت آباد، مرکز توانجو ثبت بیشتر بخوانید

کارکردهای ارتباطی نوای گفتار

کارکردهای ارتباطی نوای گفتار کارکردهای ارتباطی نوای گفتار واکه ها و همخوان ها با هم به عنوان زنجیره های انتقال دهنده ی گفتار در نظر گرفته می شوند. ترکیب آن ها با هم هجاهایی را تشکیل می دهد که منجر به بیشتر بخوانید