درمان اپراکسی

درمان آپراکسی

درمان آپراکسی

درمان آپراکسی

بیماری که قادر به صداسازی نیست، اغلب مبتلا به آپراکسی دهان و اندام است. نیمه بدنش نیز مبتلا به فلجی یا ضعف شده باشد.

درمان

۱-بهتر است بجای استفاده از فعالیت های غیر کلامی، از گفتار استفاده شود.

۲-از گفتار اتوماتیک استفاده شود مانند ایام هفته، ماه ، شمارش و … ، سپس از بیمار بخواهید که اشعار گذشته را بخواند یا نماز بخواند.

۳- از بیمار بخواهید که آواز بخواند. این بیماران اکثرا کلماتی را که در آواز خواندن بکار می برند ، صحیح تلفظ می کنند.

۴-بیمار که قادر به صداسازی نیست گاهی با فشار آوردن به تیرویید و یا پایین آوردن آن، میتوانید او را وادار به صداسازی کنید. بخصوص وقتی به او بگویید /آه/ بگوید.

۵-افراد در هنگار خمیازه یا سرفه، حنجره شان صدای غیرعادی تولید میکند. این شرایط را میتوان برای صداسازی ارادی استفاده کرد.

۶-گاهی استفاده از حنجره مصنوعی، میتواند در تولید صدا موثر باشد.

۷-ژست حرکتی را در بافت ارتباطی با صداسازی همراه کنید، برای مثال: سلام با حرکت سر یا خداحافظی با حرکت دست

۸- برخی سوالات می تواند سبب تسهیل صداسازی شود. مانند حالت چطوره؟

۹- دستتون را روی بینی گذاشته و صدای هیس را تولید کنید.

۱۰- اگر بیمار نتوانست صدایی تولید کند، روی کنترل حرکات اندام گویایی کار کنید.

برای مثال می توانید با دستورات کلامی، و یا ضربات مترونوم، زبان را در داخل یا بیرون دهان ، حرکت دهد.

تقویت عضله های دست و انگشتان کودکان

تقویت عضله های دست و انگشتان کودکان

تقویت عضله های دست و انگشتان کودکان

تقویت عضله های دست و انگشتان کودکان

✅ برای تقویت عضله های دست و انگشتان کودکان مبتدی، انجام فعالیت های آموزشی زیر به صورت بازی،

با تکرار توصیه می شود تا آنان به توانایی های مورد نظر دست یابند.

🔆مسابقه چرخاندن مچ دست

از کودک بخواهید انگشتان دست خود را مچ کند و مچ دست خود را به آرامی، به اطراف بچرخاند.

🔆 مسابقه باد زدن

از کودک بخواهید با بادبزن یا تکه ی مقوایی، خود یا چیزی را در مدت معینی باد بزند.

🔆 مسابقه ی قلاب کردن

از کودک بخواهید انگشتان دست خود را به هم قلاب کرده و آنها را تا حدی که می تواند، بهم فشار دهد.

🔆 مسابقه دوختن

از کودک بخواهید به کمک انگشتان دست خود، ادای سوزن گرفتن و دوختن پارچه را درآورد.

بجای پارچه می توان از یک دستمال کاغذی استفاده کرد.

🔆 مسابقه بریدن

از کودک بخواهید با یک دست، یک برگ کاغذ بگیرد و با دست دیگر ادای قیچی و بریدن کاغذ را نشان دهد.

🔆 مسابقه مچاله کردن

از کودک بخواهید تکه کاغذ یا پارچه ای را با دست برتر خود مچاله کند و تا حد امکان آن را بین انگشتان خود فشار دهد.

📝 توجه: لازم است همین کار را به کمک تکه کاغذ یا پارچه بزرگتری به کمک انگشتان دو دست، مچاله و فشرده شود.

🔆 مسابقه مسواک زدن

از کودک بخواهید مسواکی را با دست برترش بگیرد و عملیات مسواک زدن را انجام دهد.

🔆 مسابقه فشردن

از کودک بخواهید توپ کوچکی را تا حد امکان میان انگشتان دست خود فشار دهد.

📝 توجه: لازم است همین کار را کودک به کمک یک توپ بزرگتر با همکاری انگشتان دو دست خود انجام دهد.

همین طور می توان از کودک خواست با فشار دادن میوه ای مثل پرتغال آب آن را بگیرد.

🔆 مسابقه ادای گرفتن مداد

از کودک بخواهید دست برتر خود را به صورت مداد گرفتن درآورد و ادای نوشتن را در هوا یا روی میز و یا هر چیز دیگری درآورد.

📝 توجه:

✅ در انجام هریک از فعالیت های آموزشی بالا هرگاه کودکی نیاز به کمک و راهنمایی داشت ضروری است به او راهنمایی و کمک های لازم داده شود.

✅ برای انجام هر یک از فعالیت ها، هربار مدت زمان معینی در نظر گرفته شود.

✅ انجام فعالیت های بالا در خانه زیر نظر والدین و راهنمایی آنها نیز مفید است.

اپراکسی گفتار

آپراکسی گفتار (Apraxia of Speech)

آپراکسی گفتار (Apraxia of Speech)

اپراکسی گفتار نوعی اختلال دربرنامه ریزی ارادی گفتار است به گونه ای که شخص توان صحیح و محکم صحبت کردن را ندارد.
این اختلال ناشی از ضعف یا ناتوانی ماهیچه های گفتاری نیست .

آپراکسی ناتوانی در انجام فعالیت ارادی و هدفدار است که با فلج یا سایر آسیب های حسی یا حرکتی قابل توضیح نباشد..

در آپراکسی گفتار فرد می داند که چه می خواهد بگوید ولی زمانی که میخواهد آن را به صورت ارادی بیان کند نمی تواند
درحالیکه گاهی به صورت غیرارادی آن را می گوید.

در واقع فرد به صورت کورمال کردن تلاش می کند ولی قادر به ادای صحیح کلمات و جملات نیست.

معمولا اپراکسی گفتار همراه با دهان دیده میشود مثلا فرد قادر نیست به صورت اردای فوت کند و زبانش را حرکت دهد ولی ممکن شمع را غیر ارادی فوت کند.

– انواع و دلایل آپراکسی گفتار چیست ؟

دو نوع اصلی آپراکسی گفتار عبارتند از:

آپراکسی گفتار اکتسابی: می تواند در هر سنی ایجاد شود . این نوع apraxia به دلیل ضربه به یکی از قسمتهای مربوط به گفتار زبان( معمولا قسمت جلوی مغز) یا سکته مغزی می باشد.
.
آپراکسی گفتار رشدی (Developmental Apraxia of Speech):

در کودکان و از زمان تولد بوجود می آید و این نوع آپراکسی در پسرها بیشتر از دختر ها رخ می دهد و با نام های گوناگونی شناخته می شود مثل آپراکسی لفظی رشدی،،

آپراکسی شمرده شمرده و آپراکسی گفتار دوران کودکی . DAS معمولا با اپراکسی دهانی همراه است.
گفتار کودک خراب است و واکه ها و همخوان ها و کلمات به ثورت خرابگویی ادا میشوند .

دلیل یا دلایل DAS هنوز شناخته نشده اند .

برخی از دانشمندان معتقدند که دلیل آن ناشی از یک اختلال عصبی است که بر روی توان مغز برای ارسال پیام های مناسب برای حرکت ماهیچه های مربوط به گفتار اثر می گذارد .

در هر حال تصویر مغز یا دیگر مطالعاتی هیچ نوع آسیبی مشخص یا تفاوتی را در ساختار مغز این نوع کودکان نشان نمی دهد .
یافته های اخیر نشان می دهند که عوامل ژنتیکی نقش زیادی در این اختلال بازی می کنند.

مطالب بیشتر درمورد اپراکسی

تشخیص افتراقی اپراکسی

تشخیص افتراقی اپراکسی

تشخیص افتراقی اپراکسی

تشخیص افتراقی اپراکسی

☄️آپراکسی گفتار دوران کودکی و اختلالات تولیدی
در #CAS
۱👈خطاهای بی ثبات
کورمال کردن
۲👈مشکلات در نوای گفتار
۳👈مشکل در حرکت از یک صدا به صدای دیگر

۲☄️آپراکسی دوران کودکی (CAS) با آپراکسی اکتسابی گفتار (AOS)

۱👈علت نوروژنتیک CAS در مقابل علت نوروپاتولوژیک AOS .
۲👈آپراکسی رشدی معمولا با آپراکسی دهانی همراه است.
۳👈کورمال کردن در آپراکسی رشدی که در آپراکسی اکتسابی دیده نمیشود.
۴👈کودکان دارای آپراکسی گفتار دوران کودکی از خطاهای خود آگاهی ندارند.

۳☄️آپراکسی دوران کودکی با دیزارتری

۱👈خطاهای آپراکسی دوران کودکی بیشتر به صورت جابه جایی واجی ،

آسیب در نواخت و مشکلات در شروع گفتار است اما خطاهای تولیدی دیزارتری اکثرا از نوع خرابگویی و اختلال و آشفتگی در تشدید ، تنفس و آواسازی است.

تاخیر در مهارت های حرکتی

تاخیر در مهارت های حرکتی

تاخیر در مهارت های حرکتی

مشکلات حرکتی در کودکان می تواند مربوط به اشکال در مهارت های حرکتی درشت مانند

بازی کردن با توپ و یا مربوط به اشکال در مهارت های حرکتی ظریف مانند رنگ کردن باشد.

🔺علل محتمل :

کودکانی که در موسسات نگهداری می شوند، مورد تحریک محیطی قرار نمی گیرند

یا اتیسم دارند، ممکن است دچار مشکلی باشند که به آن “اختلال یکپارچگی حسی” گفته می شود.

این اختلال چندگانه می تواند موجب مشکلات حسی زیر شود :

✔️اشکال در برنامه ریزی و هماهنگی حرکتی

✔️ واکنش همراه با ترس نسبت به حرکات ساده یا نیاز شدید به جستجوی درون داد حسی

✔️واکنش شدید به لمس، بافت یا درد

🔺نشانه های هشدار دهنده تاخیر رشد حرکتی :

۳ سالگی :

اغلب زمین می افتد یا برای بالا و پایین رفتن از پله های دچار مشکل می شود.

نامفهوم صحبت می کند و گفتارش قابل درک نیست

برای کار کردن با اشیا کوچک دچار مشکل می شود

نمی تواند بیشتر از ۴ قطعه خانه سازی را روی هم قرار دهد.

۴ سالگی :

نمی تواند توپ را بالای سرش بیندازد

نمی تواند درجا بپرد

نمی تواند سه چرخه سوار شود

نمی تواند مداد رنگی را بین انگشت شست و انگشتانش بگیرد و در نوشتن مشکل دارد

نمی تواند ۴ بلوک خانه سازی را روی هم بچیند

۵ سالگی :

نمی تواند ۶ تا ۸ قطعه خانه سازی را روی هم قرار دهد.

به سختی مدادرنگی را در دست می گیرد.

به سختی لباس هایش را در می آورد.

نمی تواند به خوبی دندانهایش را مسواک بزند.

نمی تواند دستانش را شسته و خشک کند.

دیسپراکسی

دیسپراکسی

دیسپراکسی

دیسپراکسی

دیسپراکسی اصطلاحی است عمومی که به محدوده ای از مشکلات که بر آغازگری،

سازماندهی و انجام حرکت تأثیر می گذارد، اطلاق می شود.

این مشکل در صورتی رخ می دهد که مغز در پردازش اطلاعات و پیام های رسیده از بدن مشکل داشته باشد.

دیسپراکسی می تواند از بدو تولد یا در اثر یا ضایعه مغزی ناشی از ضربه یا آسیب های دیگر به وجود آید.

دیسپراکسی سبب به وجود آمدن مشکل در ترتیب و هماهنگی و انجام حرکات می شود.

این مشکل باعث می شود در عین این که فرد می داند باید چه حرکتی را انجام دهد، قادر به انجام آن نیست.

🌸دیسپراکسی در کودکان مبتلا به طیف اختلال اتیسم

اگر چه بسیاری از کودکان اتیستیک در حرکات بدنی و مهارت های حرکتی و چالاکی عملکرد بالایی دارند،

تعداد زیادی از آنها در مهارت های حرکتی، در قالب دیسپراکسی، دچار مشکل جدی هستند.

البته در افراد مختلف، فرم های متفاوتی از دیسپراکسی به طور همزمان یا جدا می تواند وجود داشته باشد.

برخی کودکان در حرکات درشت مشکل دارند. این مشکلات آشکارا در تعادل، دویدن، بالا و پائین رفتن،

در شروع یا پایان یک حرکت، تقلید حرکت، درگیر شدن در یک عمل تکراری و … دیده می شود.

گاهی به دلیل شلی ماهیچه (Hypotonia) ممکن است نشستن کودک بدون حمایت مشکل باشد.

در موارد دیگر کودکان در مهارتهای حرکتی ظریف مانند اشاره کردن، گرفتن،

نگه داشتن یا پس دادن اشیاء مشکل دارند. همچنین برخی کودکان مبتلا به اتیسم

در کنترل ماهیچه های چشم دچار مشکل هستند

که این می تواند باعث شود کودک نتواند به شیء یا فرد مورد نظر خیره شود.

 

دسته آخر کودکانی هستند که دچار ” دیسپراکسی کلامی” هستند.

اگرچه بسیاری از ما صحبت کردن را یک حرکت نمی دانیم،

حرف زدن یکی از ظریف ترین کنترل های حرکتی است که در بدن انسان از به هم پیوستن حرکت ماهیچه ها حاصل می شود.

وقتی کودک نتواند این حرکات را کنترل کند، فراگیری گفتار تحت تأثیر قرار می گیرد:

تقلید حرکات دهانی مشکل خواهد شد و یادگیری کلمات بسیار سخت خواهد بود و یک صدای خاص مدام تکرار خواهد شد.

🌸توانائی حرکت و طراحی حرکت

توانایی حرکت کودک با طراحی حرکت متفاوت است. بسیاری از حرکات را کودک می تواند انجام دهد یعنی توانایی حرکت را دارد.

اما گاهی در لحظه ای که می خواهد کاری را انجام دهد، قادر به انجام آن نیست. در این حالت کودک با طراحی حرکت مشکل دارد.

گاهی او نمی تواند بدنش را به سمتی که میخواهد حرکت دهد.

او ممکن است با انجام حرکات خودانگیخته و عمدی مشکل داشته باشد.

انجام یک حرکت ممکن است نیاز به تلاش زیادی داشته باشد. ممکن است بتواند حرکتی را تقلید کند

اما توانائی متوقف کردن یا تغییر حرکت را نداشته باشد و این باعث شود که کودک درگیر حرکات تکراری شود.

کودک در حالت عادی می تواند حرکت را به خوبی انجام دهد اما وقتی از او می خواهیم

آن کار را انجام دهد، قادر به انجام آن کار نیست.

مثلاً وقتی کودک چیزی را بالای پله ها می بیند، به راحتی به سمت آن حرکت می کند و آن را بر می دارد.

اما وقتی که از او می خواهیم تا بر روی این کار تمرکز کند و آن را انجام دهد، دچار مشکل می شود.

در این مثال دو مفهوم متفاوت وجود دارد. در حالت اول بدن کودک بدون فکر کردن کار را انجام می دهد

اما در حالت دوم از کودک درخواست می شود که بر روی کاری که میخواهد انجام دهد تمرکز کند.

گاهی کودک مبتلا به دیسپراکسی قادر به انجام کار بدون فکر قبلی هست

اما وقتی که می خواهد روی انجام کار تمرکز کند و با طرح قبلی و یا با ترتیب خاصی،

چند کار را پشت سر هم انجام دهد قادر به انجام نیست.

 

ویژگی دیگر دیسپراکسی داشتن حرکات روتین و عادتی است.

نیروی یک حرکت که به صورت روتین انجام می شود از توان کودک برای انجام یک طرح بیشتر است.

بسیاری از ما تجربه رانندگی اتوماتیک و رفتن در مسیری که صورت روزانه تکرار می شود را داریم،

حال آنکه قصدمان رفتن به مکان دیگری بوده است. در این موارد می گوئیم ” چقدر احمقم” و به سمت مقصد اصلی دور می زنیم.

خوشبختانه این اتفاق درمورد شما زیاد رخ نمی دهد، اما در مورد فرزندتان بارها اتفاق می افتد و باعث نقص در عملکرد او می شود.

او ممکن است حرکات زیادی نه از روی قصد بلکه به صورت خودکار و خارج از کنترل انجام دهد.

بسیاری از کودکانی که درگیر حرکات تکرارری و خودبرانگیختگی هستند دیسپراکسیک هستند.

اگر کودکی سازگار است و به نظر می رسد که سعی دارد کاری را که از او درخواست می شود

را انجام دهد اما نمی تواند ممکن است دیسپراکسیک باشد.

🎯سایر نشانه های دیسپراکسی:

✏️مدت زمان زیادی طول می کشد تا کودک یک حرکت را یادبگیرد.

بعد از آن کودک در موارد زیادی با همان حرکت پاسخ می دهد، حتی در مواقعی که آن حرکت مناسب نیست.

✏️تأخیر در پاسخگویی. او پاسخ می دهد اما بعد از این که زمان از دست رفته.

✏️کودک شما خیلی متفاوت عمل می کند. گاهی به راحتی و گاهی همان کار را به سختی انجام می دهد.

✏️در تقلید کردن مشکل دارد.

✏️کودک برای انجام کار از دستان شما استفاده می کند( دستان شما بهتر از دستان خودش کار را انجام می دهند.)

✏️کودک شما با یادگیری حرکات پشت سر هم و سری مشکل دارد.

✏️معمولا کودک غیر معمولی به نظر می رسد. مهارت های حرکتی کودک سفت، خام و با تأخیر است.

حتی در مواردی که بسیاری از حرکات دیگر کودک کاملا طبیعی است.

✏️به هنگام نوشتن یا تایپ یک روش نوشتن خاص در اتصال کلمات مدام تکرار می شود.

✏️ممکن است کودک مدام از پشت میز بلند شود، به این دلیل که درگیر الگوی خاصی می شود.

یا ممکن است مدام اشیاء را به دهان ببرد چون درگیر این الگوی رفتاری خاص شده است.

در این موارد اگر شما آن رفتار را متوقف کنید، معمولا به جای این که کودک از اینکار شما عصبانی شود، از آن استقبال می کند.

حتی برخی از کودکان مبتلا به دیسپراکسی از بسته شدن به کمربند یا تخت خواب استقبال می کنند.

 

✏️در بیشتر موارد حس می کنید که کودک بیشتر از آنچه که نشان می دهد درک می کند.

این مورد وقتی آشکار می شود که گهگاهی کودک به درخواست های پیچیده ای که شما تصور می کردید بیشتر از درک اوست پاسخ می دهد.

✏️معمولاً کودک از هماهنگی طرفین ضعیفی برخوردار است. غلبه طرفی کودک مشخص نیست.

✏️عملکرد کودک در کارهایی که نیاز به انقباض و انبساط ماهیچه به صورت متوالی دارد، ضعیف است.

مثلا وقتی از کودک می خواهید جسمی را بردارد و درون سطل بیندازد، جسم را بر می دارد اما نمی تواند آن را رها کند.

چون ماهیچه های انگشتانش همزمان درگیر دو کار مخالف شده است.

✏️عجیب است که در مواردی که کودک به نوشته اش نگاه نمی کند یا

با چشمان بسته می نویسد، دست خط خواناتر و بهتری دارد.

 

 

آپراکسی گفتاری در کودکان

آپراکسی گفتاری در کودکان

آپراکسی گفتاری در کودکان

آپراکسی گفتاری در کودکان

👈بسیاری از این کودکان در سن ۶ سالگی به بعد برای درمان مراجعه میکنند.

👈کودکان مبتلا به بیماری آپراکسی گفتاری اشتباهات آوایی را از خود نشان می دهند،

که با توجه به سن و سال آن ها ناسازگار است.

😮برای همین خیلی از افراد به وجود اختلال و علایم آپراکسی شک نمیکنند.😮

 

👈چنین کودکانی از بیماری آپراکسی گفتاری رنج می برند، و بدانید

که توانایی سخن گفتن و درک بالایی دارند، اما زبان و مغز او باهم مطابقت ندارد.

👈اگر مراجع شما مبتلا به این بیماری باشد در سخن گفتن، تقلید صدا و همچنین در پاسخ دادن به سوالات دچار مشکل خواهد شد،

اما هنگامی که او از طریق گوش دادن به دیگران، برخی صداها را از خود در می آورد،

این صداها بسیار واضح تر از آنچه که او خود به خود و بدون تقلید از دیگران تولید می کند، خواهد بود.

👈مراجع شما می تواند با سعی و تلاش، لب ها، فک، و زبان خود با هم برای هماهنگ کرده و در تولید صداهای مورد نظرش موفق باشد.

👈ممکن است امتحان کردن و گفتن کلمات کوتاه تر و یاعبارت هایی که خیلی طولانی نیستند،

برای این گونه کودکان راحت تر باشد.

👈به یاد داشته باشید، هر بارکه فرزند بیمار شما مضطرب یا ناراحت باشد،

مشکلات بیشتری برای تولید صداها یا گفتن تعداد زیادی از کلمات پیدا خواهد کرد.

👈 ممکن است بعضی از کسانی که کودکشان با این بیماری دست و پنجه نرم می کند،

با توانایی های کودک خود آشنا نباشند و ندانند که او قادر به درک و گفتن بعضی سخنان در همه جا نیست،

و یا ممکن است فقط بخشی از آن سخنان را درک کند.

👈همچنین کودکان مبتلا به آپراکسی گفتاری ممکن است

در تلاش برای صحبت کردن در حد یک جمله، صداهای یکنواختی از خود در بیاورند، و یا ممکن است

تنش و استرس بیشتری برای هجی کردن اشتباه کلمات داشته باشند،

نتیجه همه ی این عوامل باعث می شود که او تلفظ کلمات را اشتباه بیان نمایند.

تشخیص افتراقی دیزآرتری و آپراکسی

تشخیص افتراقی دیزآرتری و آپراکسی

تشخیص افتراقی دیزآرتری و آپراکسی

تشخیص افتراقی دیزآرتری و آپراکسی

دیزآرتری و آپراکسی دو اختلال حرکتی گفتار هستند که بر بیان شفاهی اثر می گذارند. گاهی اوقات این دو اختلال اشتباه گرفته می شوند ، این خطا به ویژه در درمانگران تاژه کار دیده می شود. به هر حال، علامت های آنها کاملا متفاوت هستند. برای تشخیص صحیح و مناسب ، درک و شناخت تفاوت های بین دو اختلال اهمیت دارد.

دیزآرتری

آپراکسی

·       کل فرآیند گفتار آسیب دیده است (تنفس، آواسازی، تشدید، تولید و نوای گفتار)

·       فرآیند گفتار به طور عمده در تولید آسیب دیده است. ممکن است نوای گفتار غیر طبیعی باشد.

·       نوعی تقییر در حالت عادی کشش ماهیچه ها وجود دارد  که از آسیب های ثانویه عصب شناختی است و منجر به اشکالاتی در فعالیت های حرکتی ارادی و غیر ارادی می شود (بلعیدن ، جویدن، لیسیدن)

·       نوعی تغییر در برنامه ریزی حرکتی وجود دارد که از آسیب های ثانویه عصب شناختی است ولی کشش ماهیچه ها آسیب ندیده است.فعالیت های حرکتی غیر ارادی به طور واقعی آسیب ندیده اند.

·       خطاهای گفتاری ناشی از نوعی گسیختگی در کنترل عضلانی دستگاه های عصبی مرکزی یا محیطی است.

·       خطاهای گفتاریناشی از نوعی گسیختگی در فرستادن پیام از قشر حرکتی به ماهیچه های گفتار است.

·       خطاهای گفتاری با ثبات بوده وقابل پیش بینی است. قسمت ها یا بخش های واضح در گفتار دیده می شود.

·       خطاهای گفتاری ثبات نداشته و غیر قابل توجیه است. قسمت ها یا بخش های واضح همراه با  تولید  خوب در گفتار وجود دارد.

 

·       خطاهای تولیدی بیشتر از نوع خراب گویی وحذف هستند.

·       خطاهای تولیدی بیشتر از نوع جانشینی، تکرار ، اضافه گویی،جا به جا شدگی ، کشیده گویی، حذف و اضافه گویی( که کمتر شایع است) هستند.

·       همخوان ها به طور ثابت نادرست تولید می شوند؛ ممکن است واکه ها طبیعی باشند.

·       همخوان ها دشوارتر از واکه ها هستند، مرکب ها دشوارتر از ساده ها هستند. همخوان های آغازین دشوارتر از همخوان های انتهایی هستند، سایشی ها و همخوان های مرکب دشوارترین همخوان ها هستند. همانطور که به پیچیدگی الگوهای حرکتی افزوده می شود ، خطاها افزایش می یابند.

·       ممکن است سرعت گفتار آهسته باشد و با تلاش ، سختی ، فشار و انقباض عضلانی و پشتوانه ضعیف تنفسی دیده شود.

·       ممکن است اختلال نوای گفتار به عنوان رفتارهای جبرانی رخ دهند( توقف، شروع دوباره،دشوار بودن شروع آواسازی  و ومشکل در پیدا کردن وضعیت درست تولیدی).

·       همانطور کع سرعت صخبت کردن افزایش می یابد میزان قابل فهم بودن گفتار کاهش می یابد.

·       گاهی اوقات با افزایش سرعت صحبت کردن میزان قابل فهم بودن گفتار افزایش می یابد.

·       افزایش پیچیدگی واژه  یا عبارت منجر به تولید ضعیف تر می شود.

·       افزایش پیچیدگی واژه یا عبارت  منجر به تولید ضعیف تر می شود.

 

 

Referenc:

Assessment in speech language pathology

Kenneth G. Shipley

Julie G. Mcafee

درمان آپراکسی گفتار

درمان آپراکسی گفتار

درمان آپراکسی گفتار

درمان آپراکسی گفتار دوران کودکی:
فشرده و انفرادی
نقش فعال خانواده

در صورت شدید بودن نقص، استفاده از ابزار و وسایل دیگر:
– زبان اشاره – دفترچه تصویردار – زبان نوشتاری – ابزارهای ارتباط الکترونیکی
تحریک تمام حواس (شنوایی، بینایی، عمق) برای دریافت بازخورد
هر چه شدت مشکل بیشتر، درمان فشرده تر
سلسله مراتب درمانی پیشنهاد darly ‘ yoss بیشتر بخوانید