غژغژ حنجره

غژغژ حنجره

غژغژ حنجره چیست ؟ در درمان صوت چه تاثیری دارد؟ غژغژ حنجره الف) انواع مشكلات صدا كه اين روش در درمان ان ها سودمند است. غژغژحنجره به ارامي توليد مي شود كه نتيجه ي جريان و فشار هراي بسيار كم از بیشتر بخوانید

پير صوتي(Aging voice)

پير صوتي(Aging voice)

پير صوتي(Aging voice) چیست؟ 💠چه ارتباطي بين افزايش سن وتغيير صدا وجود دارد؟ پير صوتي(Aging voice) افزايش سن تاثير مستقيمي بر وضعيت آناتوميك تارهاي صوتي وعملكرد آنها دارد ،اول آنكه باعث از بين رفتن عضله تارصوتي وكاهش ضخامت تارصوتي مي گردد(آتروفي بیشتر بخوانید

عواملی که باعث آسیب به حنجره می شوند

عواملی که باعث آسیب به حنجره می شوند

عواملی که باعث آسیب به حنجره می شوند عواملی که باعث آسیب به حنجره می شوند ✅ excessive, prolonged loudness 🔆 الگوهای عادتی، معلمان، خوانندگان و … 🔆 مکانیسم بلندی به ایجاد مقاومت افزایش یافته دریچه حنجره نیاز دارد. ✅استفاده با بیشتر بخوانید

روش معاينه حنجره

روش معاينه حنجره

روش معاينه حنجره روش معاينه حنجره ۱- مشاهده گردن : شامل ديدن تورم ،اكيموز ، بدشكلي ها ،زخم ها ونظاير آن مي باشد . ۲- شنیدن صداي بيمار از نظر تغييرات صدا در فركانس و شدت صوت ويا تموج در فركانس بیشتر بخوانید

همانژيوما تار صوتی

همانژيوما تار صوتی

همانژيوما تار صوتی همانژيوما تار صوتی همانژيوماها به گرانولوماها شباهت دارند،ولي در نوع ضايعه با يكديگر متفاوتند. در حالي كه هر گرانولوما معمولا يك كيسه ي سفت دانه دار است هر همانژيوما كيسه اي نرم ،انعطاف پذير، و پر از خون بیشتر بخوانید

‌ پاپيلوما حنجره (Papilloma) چیست

‌ پاپيلوما حنجره (Papilloma) چیست

‌ پاپيلوما حنجره (Papilloma) چیست ‌ پاپيلوما حنجره (Papilloma) چیست پاپيلوما توده زگيل مانند تارهاي صوتي است(با شكلي شبيه به ميوه تمشك وسطحي نامنظم ودانه دانه) كه با عامل ويروسي ايجاد ميگردد وممكن است در جاهاي مختلف بدن ديده شود. ويروس بیشتر بخوانید

وب حنجره چیست؟

وب حنجره چیست؟

وب حنجره چیست؟ وب حنجره چیست؟ انواع سوپرا گلوتيك ، گلوتيك و ساب گلوتيك دارد. علائم برجسب بزرگيWeb متغير است كه ممكنست علامتي نداشته باشيم و يا به صورت صداي گريه ضعيف و يا آفوني باشد اگر Webخيلي بزرگ باشد باعث بیشتر بخوانید

تومور در سر و گردن کودکان چیست؟

تومور در سر و گردن کودکان چیست؟

تومور در سر و گردن کودکان چیست؟ تومور در سر و گردن کودکان چیست؟ ❇️همانژيوم ساب گلوت : شايعترين تومور در سرو گردن شيرخواران مي باشد. ۵۰% موارد با همانژيومهاي پوستي همراه هستند . ممكنست از بدو تولد سبب تنگي نفس بیشتر بخوانید

گفتار درمانی

ضربه یا صدمه به حنجره انسان چیست؟

ضربه یا صدمه به حنجره انسان چیست؟ ضربه یا صدمه به حنجره انسان چیست؟ ✅✅صدمات يا تروژنيك حنجــــره ۱- تروماي ناشي از انتوباسيون : آسيب هاي ناشي از انتوباسيون بعلت عدم مهارت لوله گذاري يا لوله گذاري در شرايط نامساعد ( بیشتر بخوانید