روش درمان لکنت

روش درمان لکنت

لکنت چیست؟ علت آن چیست؟ روش درمان لکنت لکنت به یکسری از مشکلات در حرف زدن یا به یکسری از وقفه هایی بین صحبت کردن بوجود می آید، گفته می شود. با توجه به تعریف بالا این مشکلات می توانند شامل بیشتر بخوانید

لکنت در بزرگسالان

لکنت در بزرگسالان

لکنت در بزرگسالان چگونه است؟ آیا درمانی برای لکنت بزرگسالان وجود دارد؟ لکنت در بزرگسالان لکنت در بزرگسالان و کودکان از لحاظ نوع لکنت تفاوتی وجود ندارد. بزرگسالان به دلیل عادی شدن امر لکنت برای آنها بیشتر از اجتناب استفاده میکنند بیشتر بخوانید