تقویت عضله های دست و انگشتان کودکان

تقویت عضله های دست و انگشتان کودکان

تقویت عضله های دست و انگشتان کودکان

✅ برای تقویت عضله های دست و انگشتان کودکان مبتدی، انجام فعالیت های آموزشی زیر به صورت بازی،

با تکرار توصیه می شود تا آنان به توانایی های مورد نظر دست یابند.

🔆مسابقه چرخاندن مچ دست

از کودک بخواهید انگشتان دست خود را مچ کند و مچ دست خود را به آرامی، به اطراف بچرخاند.

🔆 مسابقه باد زدن

از کودک بخواهید با بادبزن یا تکه ی مقوایی، خود یا چیزی را در مدت معینی باد بزند.

🔆 مسابقه ی قلاب کردن

از کودک بخواهید انگشتان دست خود را به هم قلاب کرده و آنها را تا حدی که می تواند، بهم فشار دهد.

🔆 مسابقه دوختن

از کودک بخواهید به کمک انگشتان دست خود، ادای سوزن گرفتن و دوختن پارچه را درآورد.

بجای پارچه می توان از یک دستمال کاغذی استفاده کرد.

🔆 مسابقه بریدن

از کودک بخواهید با یک دست، یک برگ کاغذ بگیرد و با دست دیگر ادای قیچی و بریدن کاغذ را نشان دهد.

🔆 مسابقه مچاله کردن

از کودک بخواهید تکه کاغذ یا پارچه ای را با دست برتر خود مچاله کند و تا حد امکان آن را بین انگشتان خود فشار دهد.

📝 توجه: لازم است همین کار را به کمک تکه کاغذ یا پارچه بزرگتری به کمک انگشتان دو دست، مچاله و فشرده شود.

🔆 مسابقه مسواک زدن

از کودک بخواهید مسواکی را با دست برترش بگیرد و عملیات مسواک زدن را انجام دهد.

🔆 مسابقه فشردن

از کودک بخواهید توپ کوچکی را تا حد امکان میان انگشتان دست خود فشار دهد.

📝 توجه: لازم است همین کار را کودک به کمک یک توپ بزرگتر با همکاری انگشتان دو دست خود انجام دهد.

همین طور می توان از کودک خواست با فشار دادن میوه ای مثل پرتغال آب آن را بگیرد.

🔆 مسابقه ادای گرفتن مداد

از کودک بخواهید دست برتر خود را به صورت مداد گرفتن درآورد و ادای نوشتن را در هوا یا روی میز و یا هر چیز دیگری درآورد.

📝 توجه:

✅ در انجام هریک از فعالیت های آموزشی بالا هرگاه کودکی نیاز به کمک و راهنمایی داشت ضروری است به او راهنمایی و کمک های لازم داده شود.

✅ برای انجام هر یک از فعالیت ها، هربار مدت زمان معینی در نظر گرفته شود.

✅ انجام فعالیت های بالا در خانه زیر نظر والدین و راهنمایی آنها نیز مفید است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *