غژغژ حنجره

غژغژ حنجره چیست ؟ در درمان صوت چه تاثیری دارد؟

غژغژ حنجره

الف) انواع مشكلات صدا كه اين روش در درمان ان ها سودمند است.
غژغژحنجره به ارامي توليد مي شود كه نتيجه ي جريان و فشار هراي بسيار كم از زير چاكناي است.
غژغژحنجره نوعي سبك صداسازي طبيعي محسوب ميشود و براي بيماران مبتلا به ندول تاراواها همچنين بيماران دچار ساير مشكلات ناشي از پركاري صدا مثل پوليپ ضخيم شدگي تاراواها ديسفوني عملكردي … راهگشاست.

ب) ابعاد اجراي روش
از بيمار بخواهيد نصف هواي بازدم خود را خارج كند و سپس با بقيه ي هواي بازدم صداي
/i/ را به ارامي توليد كند و انقدر به اين كار ادامه دهد تا هواي بازدم به پايان برسد بيمار را تشويق كنيد تا صداي /i/ را تا انجا كه مي شود طولاني توليد كند.

هنگامي كه بتواند اين صدا رو بصورت غژغژ توليد كند بيمار را وادار كنيد كه دهان خود را نيمه باز و زبان خود را از دهان خارج كند
سپس بخواهيد با باز كردن گلوي خود اين صدا را قوي توليد كند
صداي مورد نظر صدايي بم رسا و مجموعه اي ارامي از بامب بامب كردن هاي جداگانه است كه به تعبير ما چيزي شبيه به كشيدن چوب در امتداد ديوار چوبي است

از بيمار بخواهيد تا اين صدا را هم در دم هم در بازدم توليد كند

مرحله ي بعد از بيمار بخواهيد تا عبارت سازو زود ديد،،، اسكي زد رو پيچ،،،،سي تا گل
را با صداي طبيعي بيان كند
معمولا بيمار ميتواند فقط چند واژه را با كيفيت را با كيفيت خوب بيان كند و بار ديگر بايد به روش غژغژ حنجره برگردد با ضبط اين عبارت ها روي نوار انها را با صداي معمول بيمار مقايسه كنيد

مطالب بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *