درمان آفازی broca :

 

– سه راهکار کلی که می توان در درمان آفازی بروکا از آنها استفاده کرد به شرح زیر است👇

 

👈استفاده از راهکارهای عمومی:

 

آموزش یک کیفیت منجر به منظور تسهیل و تقویت کیفیت های دیگر می شود   مثال : آموزش زبان اشاره به بیماران آفازی باعث افزایش نمره بیان کلامی آنان می شود.

 

👈استفاده از خود راهنما های بیمار :

 

استفاده از راهنمایی های واجی ، حرکتی ، اشاره ای برای بیان بیمار – منجر به وابستگی بیمار به درمانگر یا افراد می شود در نتیجه برای جلوگیری از این کار : آموزش به بیمار تا سوال بپرسد ، یا توضیح دهد ، بنویسد ، اشاره کلامی آن راروی لب هایش نشان دهد ( زمانی که موضوعی به یادش نمی آید).

 

👈 استفاده از رویکرد PACE یا Prompting Aphasic´s Communicative Effectiveness :

درمانگر و بیمار در تعامل و یک گفتگوی ساده شرکت می کنند ، بدون این که از قبل تعیین شده باشد = پس ازمدتی گفتار جهت پیدا می کند ، بازخورد های مثبت و منفی از طرف درمانگر منجر به شکل دهی تعامل می شود .

در این روش استفاده از هر نوع ابزار ارتباطی ( کلامی – غیر کلامی ) تشویق شده و منجر به تقویت گفتار بیمار می شود.

 

استفاده از رویکردهای خاص درمان بروکا

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

 

MIT 🙁 Melodic Intonation Therapy )

👍استفاده از آهنگ استفاده از توانمندی های نیمکره راست برای تحریک و ایجاد گفتارخودبخودی در بیمارمنجر به تسهیل تولید کلمه با استفاده از ضربه زدن ، ریتم و آهنگ خاصHELPSS

: ( Helm Elicited Language Program for Syntax Stimulation )برنامه استخراج زبان برای تحریک نحوکار روی آموزش گرامر پس از استخراج مشکلات بیمار در تعریف و تکمیل داستان و گفتارخودبخودیتمرین روی عناصر نحوی مانند حروف اضافه ، تصریف و…

رویکرد RET یا Response Elaboration Training :

 

باعث ایجاد ظرافت در تولید پاسخ می شودجزء درمان های بی قاعده محسوب می شودمنجر به ایجاد خلاقیت در بیمار می شودز بیمار خواسته می شود درباره تصویر توضیح دهد سپس پاسخ های بیمار شکل دهی شده و تقویت می شود .

مراحل RET : استخراج پاسخ های خودانگیخته بیمار مدل سازی و تقویت پاسخ های اولیه ( یعنی تقلید جمله های بیمار و تقویت کردن آنها) استفاده از کلمات پرسشی برای تحریک بیمار به دقیق تر کردن پاسخ های اولیه مدل سازی جملات اولیه و پاسخ های بعدی بیمار تکرار جمله ترکیبی تقویت پاسخ های بیمار و تهیه مدل نهایی جمله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *