تقویت ادراك شنیداری

روشها وراهبردهای پرورشی تقویت ادراك شنیداری:

تقویت ادراك شنیداری

انجام بده: پنج یا شش شئ را در مقابل كودك قرار بدهید و بعد دستوراتی بدهید كه انجام دهد.

مثلاً قطعه‌ی سبز را در دامن ژاله بگذار، گل زرد را زیر صندلی بگذار، توپ نارنجی را در نیمكت بگذار، تعداد اشیاء به موازات توسعه حافظه شنوایی كودك می‌تواند افزایش یابد.

گوش دادن به اصوات: كودكان را با چشمان بسته وادارید كه به اصوات محیطی خود گوش تیز كنند.

صداهای ضبط شده: اصوات را می‌توان روی نوار ضبط كرد و از كودك خواست آنها را تشخیص دهد.

کشف صدا: یكی از بچه‌ها یك جعبه موزیك یا ساعتی را كه تیك تاك میكند در محلی مخفی می‌سازند.

بچه‌های دیگر با جهت‌یابی محل سعی می‌كنند آن را پیدا كنند.

تمیز شنیداری: با صوت صداهای كوتاه، زیر و بم ایجاد كنید و از كودك بخواهید صداها را از یكدیكر تمیز دهد.

دقت به نمونه‌های صدا: به كودك بگویید چشمانش را بسته نگهدارد و یا نشسته و رویش را بر گرداند. چند بار كف بزنید، چند ضربه روی میز بزنید، توپ را چند بار به زمین بزنید و… از كودك بخواهید بگوید این حركات چند بار تكرار شد

مطالب بیشتر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *