آفازی

همه چی در مورد آفازی: آفازی آفازی اختلال تکلم و از دست دادن آن بعد از به دست آوردن آن  است تکلم یکی از اعمال پیچیدة مغزی می باشد که منطقة وسیعی در مغز این عمل پیچیده را انجام می دهند. بیشتر بخوانید

دلایل ایجاد آفازی

انواع و دلایل Apraxia of Speech چیست ؟ دلایل ایجاد آفازی دو نوع اصلی Apraxia of Speech عبارتند از: Apraxia of Speech اكتسابی و Apraxia of Speech پیشرفته Apraxia of Speech اكتسابی می تواند در هر سنی ایجاد شود كه حتی بیشتر بخوانید

آفازی اکتسابی کودکی

آفازی اکتسابی کودکی آفازی اکتسابی کودکی اختلالات زبانی که در دوران کودکی بعد از کسب طبیعی زبان و به واسطه ی آسیب در ناحیه ی خاصی از مغز مخصوصا نیمکره چپ و نواحی زبانی ایجاد می گردد، آفازی اکتسابی کودکی نامیده بیشتر بخوانید

زبان پریشی(aphasia) چیست؟

زبان پریشی(aphasia) چیست؟

زبان پریشی(aphasia) چیست؟ زبان پریشی(aphasia) چیست؟ زبان پریشی ( آفازی ) اختلالی است که در اثر صدمه به بخش هایی از مغز که با زبان (language) در ارتباط هستند به وجود می آید. زبان پریشی منجر به مشکلاتی در صحبت کردن، بیشتر بخوانید