پير صوتي(Aging voice)

پير صوتي(Aging voice)

پير صوتي(Aging voice) چیست؟ 💠چه ارتباطي بين افزايش سن وتغيير صدا وجود دارد؟ پير صوتي(Aging voice) افزايش سن تاثير مستقيمي بر وضعيت آناتوميك تارهاي صوتي وعملكرد آنها دارد ،اول آنكه باعث از بين رفتن عضله تارصوتي وكاهش ضخامت تارصوتي مي گردد(آتروفي بیشتر بخوانید

ندول و عملکرد آن

ندول و عملکرد آن

تأثیر ندول‌ها بر خصوصیات ارتعاشی چین صوتی: ندول و عملکرد آن ۱٫ ندول‌ها ناشی از ترومای صوتی هستند.۲٫ندول‌ها دوطرفه، متقارن، و در قسمت میان غشایی چین صوتی قرار دارند. ۳٫ موج مخاطی باوجود ندول‌ها طبیعی بوده یا به میزان جزئی درصورتی‌که بیشتر بخوانید

کمانی شدن تار های صوتی Rational

کمانی شدن تار های صوتی Rational

  کمانی شدن چین های صوتی و کامل بسته نشدن گلوت Rational کمانی شدن تار های صوتی Rational ✅ Rational : کمانی شدن چین های صوتی و کامل بسته نشدن گلوت از ویژگی های اواسازی بیمارن پارکینسونی است که باعث کاهش بیشتر بخوانید

پولیپ تار های صوتی

پولیپ تار های صوتی

پولیپ تار های صوتی چیست؟؟؟ پولیپ تار های صوتی پولیپ تار اواها که غالبا یکطرفه اند .معمولا در دوسوم قدامی تارآواها یعنی در همان محل گره ها (ندولی ها) به وجود میآیند. پولیپ ها و ندول ها نتیجه ی پرکاری تار بیشتر بخوانید

چسبندگي تارهاي صوتي

چسبندگي تارهاي صوتي

چسبندگي تارهاي صوتي یا وب حنجره چیست؟ چسبندگي تارهاي صوتي چسبندگي حنجره در فضاي بين تارهاي صوتي ايجاد ميشود،و از ارتعلش طبيعي تاراواها جلوگيري ميكند،كه اغلب در حين ارتعاش تارهاي صوتي،صداي زيرو خشن و مجراي تنفسي با خطر جدي رو بع بیشتر بخوانید

استروبوسکوپی

استروبوسکوپی

استروبوسکوپی استروبوسکوپی 🌀کاربردی ترین تکنیک برای ارزیابی الگوی ارتعاش تارآواها است. 🌀اجازه مشاهده ارتعاش تارآواها را به شیوه ای که با چشم انسان دیده نمی شود را می دهد. 🌀در تشخیص بین مشکلات صوتی عملکردی و ارگانیک ✅ارزیابی آزمایشگاهی 🔅فرکانس پایه بیشتر بخوانید

لارینگوسکوپی مستقیم

لارینگوسکوپی مستقیم

لارینگوسکوپی مستقیم لارینگوسکوپی مستقیم 🌀 شیوه ای تهاجمی 🌀زمانی نیاز است که بخواهیم از ضایعه نمونه برداری کنیم و وسعت ضایعه را تشخیص دهیم. 🔆هزینه 🔆تهاجمی 🔆ناتوانی در مشاهده عملکرد حنجره ✅Flexible fiberoptic laryngoscopy 🌀مزیت ها: 🔅نه تنها حنجره بلکه ساختارهای بیشتر بخوانید

سولکوس وکالیس

سولکوس وکالیس

سولکوس وکالیس سولکوس وکالیس نازک شدن یا فقدان لایه ی خاص بافتی است که لایه ی خاص سطحی نامیده می شودو آن بافتی است که بر روی تارهای صوتی قرار می گیرد و برای ارتعاش تارهای صوتی به منظور آواسازی نیاز بیشتر بخوانید

غژغژ حنجره

ندول تار صوتی

ندول تارهای صوتی ندول تار صوتی نشانه های ادراکی 💠هورسنس و صدای نفس آلود و صدای بم عمده ترین نشانه های ادراکی هستند. 🔅ممکن است در ناحیه گردن، اطراف حنجره و از بالای گوش و قفسه سینه درد داشته باشند. 🔅بیمار بیشتر بخوانید