تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست

تمرین هایی برای تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست:

تقویت انگشتان و هماهنگی چشم و دست

🌺 مچاله کردن کاغذ: الف- با دو دست ب- با یک دست.
🌺 فشار دادن اسفنج و اسباب بازی های نرم اسفنجی: الف- با دو دست ب- با یک دست.
🌺خمیر بازی: الف- با هدف ب- بدون هدف ج- بریدن با انگشتان
🌺ریختن اشیا به داخل جعبه و بیرون ریختن آن: الف- گذاشتن اشیاء بزرگ در جا تخم مرغی ب- گذاشتن اشیاء کوچک در جا تخم مرغی ج- گذاشتن مهره های رنگی کوچک در جا تخم مرغی د- گذاشتن حبوبات در جا تخم مرغی
🌺در بطری ها را با پیچاندن، باز و بسته کند.(با استفاده از ۵ انگشت و سه انگشت)
🌺 باز و بسته کردن پیچ و مهره از بزرگ به کوچک.
🌺 چیدن مکعبهای رنگی از بزرگ به کوچک.
🌺تا کردن کاغذ- از یک تا کردن الی چند تا کردن.
🌺ورق زدن کتاب.
🌺جاسازی کردن اشکال هندسی.
🌺 بازوبسته کردن قفل.
🌺 تراشیدن مداد.

🌺از کارت دوخت استفاده کند.
🌺بریدن کاغذ باقیچی: الف- با هدف ، ب- بدون هدف: ۱- از روی خط مستقیم، ۲- روی خطوط مختلف ،ج- با هدف روی اشکال هندسی مانند: مربع- مثلث، دایره … د- با هدف روی نقطه چین ، ه- بدون طرح روی کاغذ ببرد.
🌺 سوزن پلاستیکی را نخ کند. همچنین به نخ کشیدن مهره های کوچک و دانه های تسبیح.
🌺 بازوبسته کردن زیپ، دکمه- بند کفش.
🌺 دستش را باز و بسته کند. انگشتان دست خود را یک یک بازوبسته کند.
🌺 زدن گیره های لباس به بند یا دور اشکال هندسی.
🌺 انداختن توپ در حلقه ی مینی بسکت.

🌺 انداختن حلقه های پلاستیکی دور چوبی که بصورت عمود قرار گرفته .
🌺 بازی با توپ و راکت، بازی بولینگ، تیله بازی و بازی یک قل دو قل.
🌺پیچاندن نخ به دور قرقره(بخصوص هنگام راه رفتن).
🌺 حمل استکان پر از آب به شکلی که هنگام راه رفتن آب آن نریزد
🌺 حمل یک زنگوله با راه رفتن آرام و سریع به نحوی که به صدا در نیاید.
🌺 گذاشتن کتاب برروی سر و راه رفتن به صورتی که کتاب از سر نیفتد.
🌺راه رفتن در اتاق کاملاً تاریک یا با چشم بسته.
🌺عمود نگه داشتن چوبی به بلندی ۲۰ سانت برروی انگشت.
🌺 گرفتن و پرتاب کردن توپ و انداختن و گرفتن دو پرتقال با یک دست.

مطالب بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *