کاشت حلزون

کاشت حلزون

کاندیداهای مناسب کاشت حلزون:

کاشت حلزون

۱-دارای حداقل سن ۸ تا ۱۲ ماه
۲-داشتن کم شنوایی عمیق در هر دو گوش
۳-دریافت صدای خیلی کم از طریق وسیله کمک شنیداری یا عدم سود بردن از آن
۴-نداشتن سایر شرایط فیزیکی که عمل را خطرناک کند
۵-خانواده ای که در تمام جنبه های کاشت حلزون رضایت آگاهانه داشته باشتد، نقششان را در موفقیت استفاده از کاشت حلزون درک کنند، انتظارات واقعی از کاشت حلزون داشته باشند، و تمایل به درگیر شدن در سرویس های بازتوانبخشی فشرده داشته باشند.

مطالب بیشتر

تربیت شنوایی

تربیت شنوایی

 تربیت شنوایی

تربیت شنوایی

تربیت شنیداری در توانبخشی ترمیم کنشهایی که قبلا عادی نبودند .
هدف عمده تربیت شنوایی :افزایش درک گفتار، توسعه آن و تشویق کودک در بکارگیری حس شنوایی است

که از اهداف اولیه توانبخشی ناشنوایان محسوب می شود .

تربیت شنوایی سبب افزایش باقیمانده شنوایی نمیگردد اما در عین حال سبب میشود که افراد نسبت به آنچه میتوانند بشنوند،

حساس تر شده و درک بهتری داشته باشند .
مثلا در کودکانی که دچار نقص شنوایی عمیق هستند حتی اگر بتوان آنها را نسبت به صداهای بلند در فرکانسهای بم آگاه نمود، کار مهمی انجام گرفته است.

مطالب بیشتر

آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا

آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا

آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا

آموزش به کودکان ناشنوا یا کم شنوا

۱٫هرگاه نگاه شما با نگاه کودک برخورد پیدا کرد با او صحبت کنید .
🔺نباید کودک را با لمس کردن- کشیدن یا حرکات بدنی وادار به برقراری تماس بصری کنید .
🔺توجه کودک را با بهره گیری از تماس بصری خود انگیخته رشد داده و تقویت کنید .
۲٫هنگام صحبت کردن با یک کودک ناشنوا از هر حرکت به غیر از حرکت لبها خودداری کنید .
۳٫بعد از صحبت کردن مکث کنید تا کودک فرصت یابد به آنچه گفته شده پاسخ دهد.
۴٫درباره ی چیزهایی که کودک به آنها علاقه نشان میدهد صحبت کنید از جمله :

آنچه او انجام میدهد آن چیزی را که او به آن نگاه میکند، آنچه که فکر میکند، آنچه که فرد دیگری انجام میدهد.
۵٫به جای استفاده از یک اسم تنها، باید از عبارت کوتاه استفاده کنید (در یک عبارت برروی لغات اصلی یا کلیدی تاکید کنید )
۶٫هنگام صحبت با یک کودک مبتلا به کم شنوایی جملاتی با شکلهای سوالی را به کار نبرید، مگر در موارد موقعیتهای عملی .
۷٫سرنخ بحث را از علایق کودک بدست آوردید و مقدار مکالمه درباره یک شی یا حادثه را افزایش دهید .
۸٫همراه با پیشرفت وافزایش فهم کودک پیچیدگی و طول عبارتهای جمله ها را افزایش دهید .
۹٫ شکلهای سوالی و دیگر مفاهیم زبانی انتزاعی را که با رشد کودک متناسب است ارائه دهید .

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

آموزشی برای والدين و مربيان كودكان كم شنوا

 

👈استفاده از سمعك در تمام ساعات بيداري كودك

👈صحبت كردن در نزديكي ميكروفون سمعك

👈آرام و ساكت نگه داشتن محيط آموزش كودك

👈استفاده از گفتار آهنگين

👈تثبيت مهارت تماس چشمي

👈تثبيت مهارت ارتباطي كودك

👈صحبت كردن در مورد فعاليت روزانه كودك

👈تقويت مهارت نوبت گيري كودك در صحبت كردن

👈صداكردن اسم كودك توسط فرد ديگر

👈استفاده از نشانه و علامت گوش دادن به صدا

👈استفاده از سيگنال شنوايي بعنوان اولويت اول

👈تكيه بر مهارت گوش دادن در هنگام صحبت

👈استفاده از تكنيكهاي شنيداري درآموزش

👈آگاه كردن كودك از منبع صدا

👈عدم استفاده از صحبتهاي گروهي با كودك

👈استفاده از تكنيك تكرار كردن

👈استفاده از عبارات و جملات ساده

👈استفاده از اسامي واقعي براي اشيا

👈تشويق كودك به آواسازي

👈سعي براي جلب توجه كودك

👈استفاده از فعاليت آموزشي محرك و پاسخ

👈استفاده از افراد بزرگسال جهت انجام فعاليت محرك و پاسخ

👈استفاده از بازي و سرگرمي در آموزش

 

👈تشويق كودك در آموزش

👈استفاده از مكث وفرصت دادن به كودك در آموزش

👈اموزش مهارتهاي زباني بطور طبيعي

👈افزايش مهارتهاي زباني

👈افزايش واژگان كودك

👈استفاده از بازگويي وتكرار

👈توسعه مهارت سوال كردن

تربیت شنیداری

تربیت شنیداری

تربیت شنیداری

تربیت شنیداری

۱٫توجه به صدا : چنانچه فرد نسبت به صدا بی تفاوت باشد، قادر به تشخیص و درک آن نخواهد بود .

۲.کشف صدا :یک صدا تنها زمانی کشف می شود که فرکانس آن بین ۲۰ -۲۰۰۰۰ بوده و شدت آن نیز انرژی لازم جهت تحریک سیستم شنوایی فرد را داشته باشد .

۳٫تمایز اصوات :حس شنوایی با توجه به خصوصیات فیزیکی متفاوت اصوات، پیامهای عصبی مختلفی را تولید میکند که فرد را قادر به تمییز بین اصوات میکند .

۴٫شناسایی: تشخیص اصوات از یکدیگر به نحوی که فرد هر یک را کاملا درک کرده باشد .

🔴 تفاوت این مرحله با تمایز : در طی تمایز، فرد تنها باید مابین اصوات متشابه و متفاوت فرق بگذارد،

اما در شناسایی فرد علاوه بر تفاوت گذاری باید هریک از آنها را به صورت جداگانه درک و آنچه را که شنیده بوسیله تکرار، یا اشاره به آن مشخص کند .

۵٫درک مطلب :درک مطلب، معنا و مفهوم آن مدنظر می باشد.

باید مشخص گردد هدف از صدای ایجاد شده مخصوصا در اصوات گفتاری چه بوده است .

فرد باید مجموعه ای از کلمات را در کنار یکدیگر گذاشته و یک درک کلی از آنها به دست آورد .

تقویت ادراك شنیداری

تقویت ادراك شنیداری

تقویت ادراك شنیداری

تقویت ادراك شنیداری

گوش دادن به اصوات: كودكان را با چشمان بسته وادارید كه به اصوات محیطی خود گوش تیز كنند.

صداهای ضبط شده: اصوات را می‌توان روی نوار ضبط كرد و از كودك خواست آنها را تشخیص دهد.

کشف صدا: یكی از بچه‌ها یك جعبه موزیك یا ساعتی را كه تیك تاك میكند در محلی مخفی می‌سازند.

بچه‌های دیگر با جهت‌یابی محل سعی می‌كنند آن را پیدا كنند.

تمیز شنیداری: با صوت صداهای كوتاه، زیر و بم ایجاد كنید و از كودك بخواهید صداها را از یكدیكر تمیز دهد.

دقت به نمونه‌های صدا: به كودك بگویید چشمانش را بسته نگهدارد و یا نشسته و رویش را بر گرداند.

چند بار كف بزنید، چند ضربه روی میز بزنید، توپ را چند بار به زمین بزنید و… از كودك بخواهید بگوید این حركات چند بار تكرار شد

تقویت حس شنوایی

تقویت حس شنوایی

تقویت حس شنوایی

تقویت حس شنوایی

از کودک بخواهید صدا یا هجا ی آخر و یا اول کلمه ای را که شما می‌گویید بیان کند.

۲.هجای اول کلمه ای را بگویید و از کودک بخواهید کلمه شما را کامل کند.

۳.جمله ای را به صورت ناقص بیان کنید و از کودک بخواهید با فعل مناسب جمله را کامل کند.

۴.یک وسیله ی صداساز را به صدا درآوردید و از کودک بخواهید

به محض شنیدن صدا فعالیت خاصی را انجام دهد.
۴.از دانش آموزان بخواهید به صورت بازی جمله ای را شروع کنند

و هریک کلمه ای به کلمه ی نفر قبل اضافه کرده و ادامه دهد.

– پروش حس لامسه

۱.از کودک بخواهید چشمهایش را ببندد و شی را در دست او قرار دهید تا بر اساس زبری و نرمی به دو دسته تقسیم کند.
۲.اشکال هندسی پلاستیکی را در دست کودک قرار دهید و از او بخواهید شکل را لمس کند و طرح آن را روی کاغذ بکشد

.
۳.دستان کودک را در دست بگیرید و هنگامی که چشمانش بسته است

به شی کمی گرم و سرد در دستش بگذارید و از او بخواهید دمایی را که احساس میکند بگوید.
۴.از کودک بخواهید چشمهایش را ببندد

و اشیا آشنا و موجود در منزل را یکی یکی در دست او بگذارید و بخواهید پس از لمس نام شی را بگوید.

مطالب بیشتر

شنوایی

روند طبیعی رشد شنوایی

روند طبیعی رشد شنوایی

شنوایی

از تولد تا ۴ماهگی : معمولا در این دوره سنی کودک به دنبال یک صدا عضلات بدنش را سفت کرده و چشمهایش را به طرف بالا میبرد و پلک میزند

در این دوره اگر کودک در وضعیت خواب باشد یا در محیط پرسروصدا باشد و شما یک سیگنال با شدت ۹۰ دسی بل بفرستید کودک میشنود .

اگر در یک محیط ساکت قرار داشته باشد با سیگنالی به شدت ۵۰ -۷۰ دسی بل از خواب بیدار می شود .

✔️ محدوده سنی ۳تا ۴ ماهگی :

با به صدا درآوردن سیگنال در حدود ۵۰ -۶۰ دسی بل کودک سرش را به طرف منبع صدا حرکت می دهد البته این جهت یابی صدا معمولا به صورت ناقص و رشد نیافته است .

ممکن است دچار هیجان شود در بعضی مواقع ممکن است ابروها را در هم بکشد و یا مردمک چشم خود را بازتر نماید.

✔️ مرحله ۴ تا ۷ ماهگی :

در این دوره سیگنال در حدود ۴۰ تا ۵۰ دسی بل باشد کودک سر خود را به منبع صدا می چرخاند ولی نمی تواند پیدا کند که سرچشمه یا محل این منبع صدا در بالا یا در پایین است .

✔️ مرحله ۷ تا ۹ ماهگی :

در این دوره به طور مستقیم جهت منبع صدا را در صورتی که حدود ۳۰ -۴۰ دسی بل باشد تشخیص می دهدو به طور غیر مستقیم متوجه میشود

که منبع صدا در محل پایین قرار دارد در این دوره کودک برای جلب توجه دیگران جیغ می کشد و بعد گوش میکند و دوباره جیغ میکشد .

✔️ مرحله ۹ -۱۳ ماهگی :

در صورتیکه شدت منبع صوتی حدود ۲۵ -۳۵ دسی بل باشد کودک به طور مستقیم جهت و سمت صدا را تشخیص میدهدمثلا سمت راست و پایین قرار دارد

در این دوره چون شناخت نسبت به اسم خود پیدا کرده اگر صدایش کنیم برمی گردد .

✔️ مرحله ۱۳ -۱۶ ماهگی :

در این دوره اگر صدا در حدود ۲۵ -۳۰ دسی بل باشد کودک به طرف صدا متمرکز میشود

✔️ مرحله ۱۶ -۲۰ ماهگی :

در صورتی که منبع با ۲۵-۳۰دسی بل شدت باشد کودک به طور مستقیم به طرف منبع صدا متوجه می شود (منبع در کنار، پایین یا بالای سر کودک قرار دارد )

✔️ مرحله ۲۱ -۲۴ ماهگی :

کودک در این دوره سنی به طور مستقیم به همه زوایا واکنش نشان می دهد در صورتی که شدت سیگنال فرستاده شده ۲۵ دسی بل باشد .

تاثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

تاثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

تاثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

تاثیر کم شنوایی بر رشد گفتار و زبان

تاثیر کم شنوایی در برقراری ارتباط در نوزادی
عدم واکنش به اصوات مثل :از جا پریدن، سفت کردن بدن، پلک زدن، تکان دادن انگشتان دست و پا،

گریه کردن، تغییر در تنفس، توقف حرکات بدنی، آرام نشدن با صدای مادر و قطع گریه، رفلکس مورو و برانگیختگی ( این واکنشها به صورت طبیعی از بدو تولد تا سه ماهگی بروز پیدا می کند .)

🔺 تاثیر بر آواسازی های نوزاد :
نوزاد کم شنوا تا ۶ ماه اول زندگی صداسازی های غریزی و بازتابی نسبت به عکس العمل ها و چهره والدین را مانند نوزاد طبیعی دارد .

اما ازحدود ۱۰ ماهگی صداسازی های نوزاد کم شنوا مانند یک نوزاد طبیعی ادامه پیدا نمی کند و قان و قون اصلی و واقعی را در این سن شروع نمیکنند و آواسازی را به عنوان تمرینی اولیه برای کسب گفتار را ادامه نمی دهند .

🔺 تاثیر کم شنوایی بر مهارت های شناختی کودک:
اگر آسیب شنوایی رشد زبان را به طور جدی به تاخیر بیندازید باید انتظار داشت که شناخت نیز به دنبال آن متاثر شود .

چرا که زبان واسطه رشد شناخت است . (با وجود اینکه IQ بچه های کم شنوا در محدوده ی طبیعی قرار دارد.)

تاثیر کم شنوایی بر حیطه های معناشناختی زبان

تاثیر کم شنوایی بر حیطه های معناشناختی زبان

تاثیر کم شنوایی بر حیطه های معناشناختی زبان

تاثیر کم شنوایی بر حیطه های معناشناختی زبان

کودکان مبتلا به آسیب شنوایی که درحال یادگیری گفتار هستند

دامنه ای از روابط معنایی را از سنین کم مانند کودکان طبیعی البته با سرعتی کمتر بیان میکنند.
آنها تاخیر هایی در توانمندی معناشناسی کلامی در سرتاسر دوره رشد نشان می دهند

و در به کار بردن کلمات مفهومی- معنای مجازی و انتزاعی و معانی چندگانه اشکالاتی نشان می دهند .

این کودکان در یادگیری گفتمان پیوسته در هر دو سبک گفتاری و نوشتاری مشکل دارند .

مطالب بیشتر در مورد کم شنوایی